Moja knjiga o Srbiji

Pišem knjigu o srpskoj kulturi i hrani, pod nazivom Prijatno! Da li želite da mi pomognete da delim Srpsku kulturu? Ovde možete izvršiti donaciju (engleski). Hvala puno!!

I write a book about Serbian culture and food, called Prijatno! Do you want to help me to share the Serbian culture? You can make a donation here (English). Hvala puno!!